NIROP GHETO DEVA AATA LYRICS IN ENGLISH FONT -JAHALE BHAJAN LYRICS

Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Das Tujhe Aamhi Deva Tujalachi Dhyato
Deva Tujalachi Dhyato
Preme Karuniya Deva,
Preme Karuniya Deva Gun Tujhe Gaato || 1 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Tari Nyavi Sidhhi Deva Hechi Vasana
Deva Hechi Vasana
Rakshuniya Sakala,
Rakshuniya Sakala Dyavi Aamhasi Aadnya || 2 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Magane Te Deva Aata Ekachi Aahe
Aata Ekachi Aahe
Taruniya Sakala,
Taruniya Sakala Aamha Krupadrushti Paahe || 3 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina || )

Jevha Sarv Aamhi Milu Aisa Ya Thaya
Deva Aisa Ya Thaya
Premanande Lagu,
Premanande Lagu Tujhi Kirti Varnaya || 4 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Sada Aisi Bhakti Raho Amuchya Mani
Deva Amuchya Mani
Hechi Deva Tumha,
Hechi Deva Tumha Ase Nitya Vinavani || 5 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Varuniya Sankate Aata Amuchi Saari
Aata Amuchi Saari
Krupechi Savali,
Krupechi Savali Deva Dinavari Kari || 6 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Nirantar Amuchi Chinta Tumha Asavi
Chinta Tumha Asavi
Sarvanchi Lajja Deva Tumhi Rakshavi || 7 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

Nirop Gheto Aata Aamha Aadnya Asavi
Aamha Aadnya Asavi
Chukale Amuche Kahi,
Chukale Amuche Kahi Tyachi Kshma Asavi || 8 ||

(Jahale Bhajan Aamhi Namito Tav Charana
Aamhi Namito Tav Charana
Varuniya Vighne,
Varuniya Vighne Deva Rakshave Dina ||

NIROP GHETO DEVA AATA LYRICS IN MARATHI 

जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण ।
वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥

दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो
प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥

तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना
रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥

मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहे
तारुनियां सकळां आम्हां कृपादृष्टी पाहे ॥३॥

जेव्हां सर्व आम्ही मिळूं ऐशा या ठाया ऐशा या ठाया
प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ति गावया ॥४॥

सदा ऐशी भक्ति राहो आमुच्या मनी देवा आमुच्या मनी
हेची देवा तुम्हा असे नित्य विनवणी ॥५॥

वारुनिया संकटॆ आता आमुची सारी आता आमुची सारी
कृपेची सा‌ऊली देवा दीनावरि करी ॥६॥

निरंतर आमुची चिंता तुम्हां असावी चिंता तुम्हा असावी
आम्हां सर्वांची लज्जा देवा तुम्ही रक्षावी ॥७॥

निरोप घेता आता आम्हा आज्ञा असावी देवा आज्ञा असावी
चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी ॥८॥
Previous Post Next Post